Vysvětlení základních pojmů k povinnému ručení a havarijnímu pojištění

Slovník pojmů

Od 1.1. 2000 je podmínkou pro provoz každého vozidla na pozemních komunikacích pojištění odpovědnosti z jeho provozu. Pro lepší orientaci v problematice vám předkládáme malý významový slovník, který vysvětluje nejčastěji se vyskytující pojmy.


Zajišťuje motoristům nepřetržitou a co nejrychlejší pomoc v nesnázích - při havárii, při poruše vozidla. Je poskytována nejen na území ČR, ale i v zahraničí.